020 8590 3782

Ms J පෙළ Hamill (ප්රධාන ගුරුවරයා)
45-65 මොරේගේ පටුමග, නිව්බරි පාර්ක්
Ilford, IG2 FP7

  • PPE3 Resits පිරික්සුම් ලැයිස්තුව & කාල සටහන
  • වසර 12 එන්න එන්නම දරුණු හා ගමනාන්ත සන්ධ්යා
  • හයවන පත්රය රාජ්ය විභාගය කාල සටහන ගිම්හාන 2019
  • Comic Relief 15 මාර්තු 2019
  • වසර 12 දෙමාපියන් සන්ධ්යා
  • 6වන ආකෘති පත්රය ප්රකාශනය 2019
  • 6වන ආකෘති පත්රය ඉල්ලුම් පත්ර 2019
  • LPPA

© 2015 මොරේගේ පාර්ක් උසස් | ගූගල් | වෙබ් අඩවිය විසින් ඩිජිටල් FL1